home

OKOLJE MARIBOR

16. september, Mednarodni dan zaščite ozonske plasti


četrtek, 15. 09. 2022 | Okolje

Ozon je sestavljen iz treh molekul kisika z nestabilno strukturo, zato je precej reaktiven. Ločimo stratosferski ozon, ki absorbira UV žarke in je zaščitna plast Zemlje in troposferski ozon v nižjih plasteh ozračja.

Stratosferski ozon

Ozon visoko v ozračju vpije večino ultravijoličnega sevanja in nas tako obvaruje pred UVC in 95 % UVB spektra sončnega sevanja, UVA sevanje pa v veliki večini prepušča. Brez zaščitne ozonske plasti bi bilo življenje na zemlji v sedanji obliki nemogoče. Ozonska plast je na področju ekvatorja tanjša in se debeli, ko se pomikamo proti poloma. Prav tako niha z letnimi časi. V spomladanskih mesecih je ta plast debelejša, v jesenskih pa tanjša.

V preteklosti je bil velik krivec za spuščanje škodljivih snovi industrija, količina ozonu škodljivih snovi, ki smo jih v ozračje spustili ljudje je naraščala do preloma tisočletja, po uvedbi ukrepov prepovedi koncentracija teh snovi počasi upada, ampak še vedno povzroča veliko izgubo ozona na območju Antarktike in Arktike.

Ozonska luknja je sezonski pojav in pomeni stanjšanje stratosferske ozonske plasti. Vsako leto se avgusta prične razvijati nad Antarktiko, doseže največji obseg septembra in oktobra, najkasneje decembra pa se ozonska plast nad južnim polom obnovi. V manjšem obsegu ozon med februarjem in aprilom izginja nad Arktiko. Geografska širina, letni čas, nadmorska višina in ura določajo, koliko UV sevanja nas doseže. (ARSO - Mednarodni dan ozonske plasti). Pomen ozona za zaščito ozračja pred nevarnimi UV žarki in o ukrepih za varovanje tako ozonskega plašča kot nas samih si lahko ogledate na posnetku, ki ga je objavil Okoljsko raziskovalni zavod.

Troposferski ali prizemni ozon

Ko se počasi znižujejo visoke poletne temperature, se hkrati znižuje tudi onesnaženost zraka s prizemnim ozonom.

Za nami so topli meseci leta, ko ima onesnaženost zraka z ozonom v Sloveniji pomembne vplive na zdravje ljudi. V Mestni občini Maribor je kakovost zraka glede na raven ozona dobra, kljub temu pa se je potrebno zavedati škodljivih posledic, saj le te vplivajo na zdravje in življenja vseh živih bitij. Podatki o meritvah iz preteklih let kažejo, da koncentracija na Pohorju v zadnjih desetih letih rahlo upada, prav tako tudi na Vrbanskem platoju, vendar so koncentracije na Pohorju za okoli 30% višje od tistih na Vrbanskem platoju. V obdobju od 2017 – 2021 se koncentracije na Pohorju niso bistveno spremenile, opazen pa je rahel trend upadanja na Vrbanskem platoju. Ozon na Teznem se spremlja šele dve leti,  po zakonodaji pa se preseganja za koledarsko leto izračunajo kot povprečje zadnjih treh let in jih ne sme biti več kot 25. Vsebnost ozona  v zraku z oddaljevanjem od središča mesta narašča. Ciljna vrednost pa ni bila presežena na nobenem merilnem mestu. Večina onesnaževal se meri v središču mesta na merilnem mestu Center, sledita Vrbanski plato, Tezno, in Krekova/Tyrševa, na ostalih merilnih mestih (Pohorje, Miklavž, Radvanje, Ruše) se je stalno ugotavljajo po eno ali dve onesnaževali.
 

Ob tem si je dobro zapomniti nekaj napotkov, ki nam pomagajo pri zaščiti našega zdravja (NIJZ priporočilo).
Uradna stran Mednarodnega dne zaščite ozonske plasti (v angleščini).

ozon

Vir slike Ciklon.si