home

OKOLJE MARIBOR

Poziv občanom, naj v gozdove ne odlagajo zelenega odpada z vrtov


četrtek, 07. 07. 2022 | Okolje

Gozdovi in gozdni robovi niso primeren prostor za odlaganje zelenega vrtnega odpada. Odpeljite ga v zbirni center, kjer ga prevzamejo brezplačno.

Kljub letošnji pomladanski čistilni akciji »Moji odpadki, moja skrb 2022« in lanski akciji odvoza zelenega vrtnega odpada iz mestnih gozdov, ki ga je organizirala Skupna služba varstva okolja, ponovno opažamo, da se v očiščene gozdove ponovno odlaga zeleni odpad iz vrtov. Občina je kot lastnik občinskih gozdnih parcel odgovorna za vzdrževanje gozdov in s tem tudi odstranitev nelegalno odloženih odpadkov, s čimer v občinskem proračunu nastajajo dodatni nepotrebni stroški. Občane ponovno naprošamo naj ravnajo odgovorno in ostanke zelenega odpada iz svojih vrtov odlagajo v zbirnih centrih, kjer jih prevzemajo brezplačno, manjše količine lahko tudi kompostirajo.

 

 

Kaj je zeleni vrtni odpad?

V gospodinjstvih poleg mešanih komunalnih odpadkov nastajajo tudi odpadki na vrtovih, tako imenovani zeleni vrtni odpad. Med zeleni vrtni odpad štejemo ves zeleni odrez, ki je nastal pri obrezovanju sadnega drevja, žive meje, grmovnic, košnji trave, presajanju lončnic in drugih vrtnih opravilih.

Kam z zelenim vrtnim odpadom?

Če imate na vrtu urejen kompostnik lahko večino odreza odložite vanj in si pridelate koristno organsko gnojilo. Napotke za pravilno kompostiranje lahko dobite na spletni strani vsakega izvajalca javne komunalne službe.

Če ne kompostirate, lahko zeleni vrtni odpad odpeljete v najbližji zbirni center  in ga brezplačno oddate. Pri tem za vstop v Snagin zbirni center potrebujete le odrezek položnice in osebni dokument. Odvoz zelenega odreza lahko naročite tudi pri svojem izvajalcu komunalne službe.  

Odlaganje zelenega odreza v gozd ni zaželjeno iz več razlogov.

Lastniki gozda so odgovorni za svoj gozd in zato morajo nelegalno odložene odpadke odstraniti na svoje stroške. Na vrtovih gojimo razne okrasne rastline med katerimi so tudi izredno trdožive, invazivne ali celo strupene. Z odlaganjem teh rastlin v gozd lahko povzročimo precejšnjo lahko tudi nepopravljivo škodo. Veliko škode s svojo trdoživostjo in izredno hitrim širjenjem povzročajo invazivne tujerodne vrste. Te so lahko močno alergene (npr. ambrozija), strupene (npr. navadna barvilnica, orjaški dežen) in s svojo prisotnostjo močno vplivajo na naše avtohtone rastlinske in živalske vrste. Večji kupi zelenega odreza v sušnem obdobju povečujejo možnost gozdnega požara. Gnila zelenjava, sadje, pokvarjena silaža so poleg neprijetnega izgleda v gozdu tudi vir neprijetnih vonjav in potencialno možen vir vnosa novih rastlinskih bolezni. Med kupi zelenega odreza so pogosto pomešani še drugi odpadki: plastični odpadki (lončki, vrečke, mreže, kante), gradbeni material (opeke, ploščice, sanitetni material) in nevarni odpadki (salonitne plošče).