home

OKOLJE MARIBOR

Pomen ozaveščanja in informiranja občanov z okoljskimi podatki


ponedeljek, 30. 05. 2022 | Okolje

Interaktivna karta "Maribor - okolje in zdravje" se je pred kratkim predstavila širši javnosti na dveh dogodkih in sicer ob Tednu podatkov 2022 in na 7. kongresu preventivne medicine.

V okviru Tedna podatkov 2022 je ekipa 4PDIH organizirala dogodek, posvečen okoljskim podatkom, ki je bil namenjen občinam in njihovim javnim službam, nevladnim organizacijam ter drugim javnim organizacijam, odgovornim za okolje, javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek je potekal spletno, 26. maja 2022, izvlečki referatov so javno predstavljeni in objavljeni na njihovi spletni strani.

Namen srečanja je bil predstaviti tehnologije, sisteme in procese od zbiranja podatkov, obdelave do uporabe/aplikacije ter skozi vodeno razpravo najti sinergije in skupne izzive. Udeleženci so poskušali opredeliti nadaljnje korake k bolj uporabniku osredotočenim javnim službam, ki se ukvarjajo z okoljskimi podatki. Na dogodku je vodja Skupne službe varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor, ga. Cvetka Slana, predstavila interaktivno karto »Maribor – zdravje in okolje«, na kateri lahko vsak občan dostopa do aktualnih podatkov o stanju okolja v občini in tudi njeni širši okolici. V karto so vključeni tudi nekateri zdravstveni podatki o prebivalstvu. Ga. Slana je med drugim poudarila predvsem izziv in dolgoročno razmišljanje o nadgradnji karte v smislu, da se v podatkovno bazo vključijo različni okoljski podatki še iz okoliških občin regije, ki so hkrati ustanoviteljice službe, zato da se tudi občanom teh občin na enostaven in razumljiv način predstavijo okoljski podatki iz njihovega neposrednega okolja.

  

Prav tako je interaktivno karto v imenu Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano na 7. kongresu preventivne medicine maja 2022 predstavila ga. Vesna Viher Hrženjak. Karta je na obeh dogodkih požela veliko zanimanja.