home

OKOLJE

Svetovni dan čebel priložnost za razpravo o izzivih ohranjanja čebel in aktivnostih za njihovo preživetje


petek, 20. 05. 2022 | Okolje

Danes Slovenija in z njo ves svet petič obeležuje svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017.

Leto 2022 je evropsko leto mladih, zato je glavna tema letošnje obeležitve mladi in čebelarstvo. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

V ospredju svetovnega dne čebel se poudarja pomen čebel in drugih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo, globalno preskrbo s hrano in odpravo lakote. Od opraševanja je namreč odvisna vsaka tretja žlica hrane. Čebele z opraševanjem kmetijskih rastlin zagotavljajo pomemben vir delovnih mest in dohodka za kmete, zlasti male in družinske kmetije v državah v razvoju, imajo pa tudi pomembno vlogo pri ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti. Nujnost zaščite opraševalcev je jasna, saj jih posegi človeka v okolje ogrožajo, predvsem intenzivno kmetijstvo, široka uporaba pesticidov in onesnaževanje z odpadki. Čebele so izpostavljene novim boleznim in škodljivcem. Zaradi naraščajočega števila svetovnega prebivalstva se krči bivalno okolje čebel. Njihovo preživetje in razvoj vse bolj ogrožajo tudi podnebne spremembe.

Promocija svetovnega dne čebel prispeva k veliki prepoznavnosti Slovenije in slovenskega čebelarstva na svetovni ravni. Ta prepoznavnost na številnih področjih ponuja tudi priložnosti za nadaljnji razvoj in širitev na tuje trge. Eno od njih je vsekakor trženje znanja in kompetenc s področja čebelarstva. Priložnosti za razvoj so tudi na področju ponudbe slovenske čebelarske opreme, izvoza čebeljih proizvodov z višjo dodano vrednostjo itd. Poleg tega svetovni dan čebel prinaša priložnost tudi za ostale panoge gospodarstva, kot so turizem, trgovina, gostinstvo itd., kot tudi za splošno promocijo Slovenije na globalni ravni.

Čebelnjak s čebelami in panjskimi končnicami

Foto: gov.si

Vir: Svetovni dan čebel priložnost za razpravo o izzivih ohranjanja čebel in aktivnostih za njihovo preživetje | GOV.SI