home

OKOLJE MARIBOR

Kresovanje – varnost in zdravje


ponedeljek, 25. 04. 2022 | Okolje

Ob 1. maju se bodo spet zvrstila številna praznovanja s prižiganjem kresov in pokanjem z možnarji ali karbidom. Zavedati se moramo, da je tako početje lahko zdravju škodljivo in tudi nevarno, zato je nadvse pomembno, da poskrbimo za varnost prisotnih.

Če se kresovanju res ne moremo odreči nam skrb za varnost nalaga vsaj naslednje:

 • Ureditev kurišča v skladu s predpisi (očiščen prostor, obdan z negorljivim materialom, oddaljen od gozda vsaj 50 m, tudi od poti, naselij);
 • Nadzorovanje kurišča ves čas kurjenja;
 • Pogasiti ogenj in žerjavico in pokriti z negorljivim materialom;
 • Biti pozoren na moč vetra in ob večjih sunkih prenehati s kurjenjem;
 • Pri odprtem ognju se ne uporablja gorljivih tekočin in materialov, ki razvijajo močen vonj, dim ali pline;
 • Pripraviti se na obveščanje in ukrepanje v primeru požara.

Vse obiskovalce kresovanj opozarjamo, da je kurjenje na prostem velik vir onesnaževanja zraka in s tem tudi negativno vpliva na naše zdravje. Sproščajo se delci PM10, benzen, policiklični aromatski ogljikovodiki, formaldehid in ogljikov monoksid, ki občutno pripomorejo k srčno-žilnim boleznim, boleznim pljuč in povzročajo rakava obolenja.

Kje bodo kresovali in postavljali prvomajsko drevo? – Lokalec.si

Slika: lokalec.si

Zato upoštevajmo vsaj nekaj napotkov:

 • Velikost kresa naj bo razumno velika.
 • Kurimo čim bolj suh les, brez gorljivih odpadkov, kemijsko obdelanega lesa in drugih gorljivih odpadnih materialov, svežih organskih materialov. Ne dovolimo, da se na kresu znajde vse vrste navlake.
 • Kres organizirajmo čim bolj stran od naselja in bivališč.
 • Opazujmo z določene varne razdalje, saj so emisije bližje kresu tudi višjih koncentracij.
 • Primerno zaščitimo dihala, posebej velja za otroke in ostale ogrožene skupine.
 • Zagotovimo požarno varnost.

 

Čeprav so kresovanja naša dolgoletna tradicija vseeno svetujemo, da se jim v dobro zdravja ljudi in okolja odrečete. V vsakem primeru pa pred škodljivimi vplivi zaščitite svoje zdravje in poskrbite, da zraka prekomerno ne onesnažujete.

 

Okolje in zdravje je samo eno, ohranjajmo oba!