home

OKOLJE MARIBOR

Dan v rabljenih oblačilih 2022


torek, 19. 04. 2022 | Okolje

Vabljeni na izmenjevalnico oblačil "Cunjami" in strokovno predavanje Katje Sreš iz društva Ekologi brez meja.

Z željo po spremembi potrošniških navad in s ciljem podiranja predsodkov do oblačil »iz druge roke«, v Skupni službi varstva okolja, Skupna občinska uprava Maribor, ob podpori vodstva Mestne občine Maribor,

20. 4. 2022, med 13.  in 16. uro, na Trgu Leona Štuklja

organiziramo izmenjevalnico oblačil »Cunjami«, ki jo bo izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor. Ob 13.30 uri bo predavanje Katje Sreš iz društva Ekologi brez meja o problematiki pretirane proizvodnje, potrošnje in odlaganja odsluženih oblačil.
POMEMBNO: Pobrskajte po svojih omarah, saj bo vsak lahko prinesel nekaj kosov oblačil, ki jih bomo izmenjali.

Bombaž je svetovno najbolj škropljena rastlina. Pri pridelavi se porabi 25% svetovne porabe insekticidov.

Po izvedeni raziskavi med potrošniki, proizvajalci, trgovci z novimi in rabljenimi oblačili, zbiralci in predelovalci odpadkov, ki so jo izvedli Ekologi brez meja s partnerji, ocenjujejo, da smo v Sloveniji leta 2019 zavrgli 25.079 ton oblačil oz. 12,3 kg na prebivalca. Evropsko povprečje je nižje in znaša 11 kg na prebivalca. Oblačila sicer predstavljajo glavnino tekstilnih odpadkov. Panoga tekstilne industrije povzroča kar 5 do 15% celotnega negativnega vpliva na okolje. Ob nepravilnem odlaganju tekstila po uporabi, velik del onesnaževanja nastane predvsem pri gojenju sadik bombaža, katerim se za doseganje maksimalne rodnosti dodajo pesticidi in umetna gnojila.