home

OKOLJE MARIBOR

EKO SKLAD: novi razpis za subvencije energetske prenove stavb občanov


torek, 12. 04. 2022 | Okolje

Nov javni poziv za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb bo po zadnjih informacijah objavljen predvidoma konec aprila.

Konec marca 2022 je Eko sklad, zaradi porabe sredstev, v Uradnem listu RS št. 43/2022 objavil zaprtje javnega poziva  74SUB-OB19 za energetsko prenovo stavb občanov.

Nov javni poziv za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb bo po zadnjih informacijah objavljen predvidoma konec aprila in sicer s podobnimi pogoji in spodbudami kot so bile v zaprtem JP74SUB-OB19. Upravičene naložbe na tem novem javnem pozivu bodo vse naložbe, izvedene od 1. marca 2022 dalje, torej tudi naložbe v vmesnem obdobju (od zaprtja javnega poziva 74SUB-OB19 do objave novega).

Na zaprtem javnem pozivu za sončne elektrarne bodo do spodbude upravičeni vsi, ki izpolnjujejo pogoje in so vlogo oddali do zaključka javnega poziva. Zaradi velikega števila prejetih vlog je čakalna doba za obdelavo vlog na tem javnem pozivu več mesecev. Natančnejše informacije o čakalni dobi bodo objavljene na spletni strani EKO sklada.

Hkrati tudi obveščamo, da se javni poziv 86SUB-SOCOB21: Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, zaradi spremenjenih okoliščin ne zapira, kot je bilo objavljeno dne 28. marca 2022. Zaradi zagotovljenih dodatnih sredstev poziv ostaja odprt.

Spremljajte razpise EKO sklada in se prijavite za subvencije ( https://www.ekosklad.si/prebivalstvo ).

Informacije dobite v svetovalni pisarni EN SVET ( https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet ).

vir: www.ekosklad.si