home

OKOLJE MARIBOR

V Mariboru bomo zbirali nevarne odpadke


ponedeljek, 04. 04. 2022 | Okolje

Snaga bo z današnjim dnem začela izvajati spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

V okviru akcije, ki bo trajala do 25. aprila, bo zbiralnica potovala po mariborskih mestnih četrteh in krajevnih skupnostih. 

Premična zbiralnica je namenjena le občanom občine. Pred oddajo nevarnih odpadkov je potrebno pokazati potrdilo o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, gre za položnico Snage iz preteklega meseca oziroma položnico upravnika stavbe, pokazati pa je potrebno tudi osebni dokument, s katerim se uporabnik identificira. Pri oddaji odpadkov je treba upoštevati označbe na oddajnih mestih in navodila zaposlenega. Zaposleni ni dolžan raztovarjati pripeljanih odpadkov, mora pa skrbeti za njihovo pravilno razvrščanje.

Seznam lokacij in urnik premične zbiralnice.