home

OKOLJE MARIBOR

Akcija Pomagajmo dvoživkam pri Treh ribnikih


sreda, 30. 03. 2022 | Okolje

Ljudje smo s cestami prekinili dvoživkam pot, zato smo priča povoženim živalim. Da bi bilo slednjih čim manj, vsako leto izvedemo naravovarstveno akcijo Pomagajmo dvoživkam.

Na prehodu iz zime v pomlad, ko nastopijo višje temperature in zemlja dovolj ogreje, se začnejo dvoživke množično seliti. Iz prezimovališč v gozdu se odpravijo do vodne površine, kjer odložijo skupek jajc, imenovan mrest. Eno takih množičnih selitev lahko spremljamo pri Treh ribnikih v Mariboru. Žal je to tudi ena od črnih točk - ker smo ljudje s cesto prekinili dvoživkam pot, smo priča povoženim živalim. Da bi bilo slednjih čim manj, vsako leto izvedemo naravovarstveno akcijo Pomagajmo dvoživkam.

Akcijo koordinira Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor, na terenu pa jo izvajajo člani Društva študentov naravoslovja, ki dvoživke popišejo in jih prenesejo čez cesto. V ta namen stoji posebna varovalna ograja, ki na kritičnih predelih ob cesti preprečuje dvoživkam skok na cesto.

V lanski akciji so prostovoljci prenesli 1117 osebkov, od tega 1071 krastač (Bufo bufo), 20 rosnic (Rana dalmatina) in 26 sekulj (Rana temporaria). Povoženih je bilo 67 živali.

Podjetje Snaga je že očistilo dva podhoda pod cesto Za tremi ribniki, ki sta bila vzpostavljena za namen varnega prehajanja dvoživk pod njo. V sodelovanju s Sektorjem za komunalo in promet Mestne občine Maribor ter Nigradom je ta odsek ceste še posebej označen in bo opozarjal na akcijo.

Vse voznike prosimo za previdnost, še posebno v večernem času - najbolj množične so selitve ob toplih in deževnih večerih - saj bodo odsek ceste od parkirišča pri ribnikih do Ribniškega sela večkrat prečkali prostovoljci.

   

(Foto: SSVO)

Akcija prenašanja dvoživk se je začela v tem tednu. Več informacij lahko najdete na Facebook strani Društva študentov naravoslovja (DŠN): https://www.facebook.com/drustvo.dsn/. Da bo akcija potekala čim bolj tekoče, vse sodelujoče naprošamo, da upoštevajo aktualne COVID ukrepe in prisotnost pravočasno najavijo na: drustvo.dsn@gmail.com.

Vsak dan je zbirno mesto ob 19:30 na parkirišču pri prvem ribniku.

 

Kontakti za več informacij: