home

OKOLJE MARIBOR

ODLOK O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA ZA AGLOMERACIJO MARIBOR SE UKINJA


sreda, 23. 02. 2022 | Okolje

Ker na območju občine onesnaženost zraka že več let ni presegala mejnih vrednosti (za delce PM10), se s 1. 3. 2022 ukinja Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor.

Glede na onesnaženost zraka je bil za našo in nekatere druge občine v Sloveniji že pred leti sprejet odlok, v sklopu katerega so bili predpisani ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti, med drugim tudi na področju gospodinjstev za nabavo ali zamenjavo malih kurilnih naprav. Občani Maribora in Miklavža na Dravskem polju so s tem odlokom pridobili možnost nekoliko višjih subvencij in subvencij za plinske peči, ki jih je razpisoval EKO sklad.

Ker na območju občine onesnaženost zraka že več let ni presegala mejnih vrednosti (za delce PM10) se s 1. 3. 2022 ukinja Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor.

EKO sklad bo še naprej dodeljeval spodbude v skladu z objavljenimi javnimi pozivi, načeloma pa velja, da se postopki za dodelitev spodbud, začeti v skladu z do sedaj veljavnimi odloki o načrtu za kakovost zraka, ki na dan 1. 3. 2022 še niso končani, tudi končajo v skladu s temi predpisi. Zato vas želimo spomniti, da v kolikor imate namen kandidirati za subvencije po starem odloku, se rok za podajo vloge izteka.

Za vloge, ki bodo oddane priporočeno na pošto ali prispele na EKO sklad (v primeru, da je vloga poslana EKO skladu po navadni pošti ali osebno oddana), od vključno 1. 3. 2022 dalje, pa bo veljalo zlasti, da:

1.    na območju aglomeracije Maribor ne bo več omejitev glede dodelitve spodbude za vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso. Sprememba se nanaša tako na nepovratno finančno spodbudo kot na kredit.

2.    na območju aglomeracije Maribor ne bo več mogoče dodeliti spodbude za vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov.

Sicer pa Javni poziv 74SUB -OB19 do nadaljnjega ostaja odprt in v veljavi, glede morebitnih sprememb pa naj vsi zainteresirani spremljajo objave na spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo .