home

OKOLJE MARIBOR

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v MOM 2022


petek, 28. 01. 2022 | Okolje

Rok za prijavo je 16. 2. 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju ZNOrg) v MOM v letu 2022, ki izvajajo programe varstva okolja in ohranjanja narave in niso financirani kot redna dejavnost, s poudarkom na projektih, ki so trajnostno naravnani.

Besedilo JR in priloge so objavljeni tukaj.