home

OKOLJE

Prenehanje veljavnosti Odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor


torek, 11. 01. 2022 | Okolje

V Uradnem listu RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021 je bil objavljen Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočji zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka.

Z 1. 3. 2022 prenehajo veljati naslednji odloki:

-         Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana;

-         Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor;

-         Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota  in

-         Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja.

Postopki za dodelitev spodbud, začeti v skladu z odloki o načrtu za kakovost zraka iz prejšnjega odstavka, ki na dan 1. 3. 2022 še niso končani, se končajo v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka. V praksi navedeno pomeni, da bodo vloge, ki so oz. bodo vložene do vključno 28. 2. 2022 ter o njih na dan 1. 3. 2022 še ne bo odločeno (ne bo izdana odločba), obravnavane kot do sedaj – tj. na podlagi zgoraj navedenih odlokov, ki bodo sicer prenehali veljati.

Več informacij lahko preberete tukaj.