home

OKOLJE

Iz odsluženih božičnih drevesc energija za več kot 4000 gospodinjstev


torek, 04. 01. 2022 | Okolje

Vsak Dunajčan, ki kupi lokalno božično drevo in ga po praznikih pravilno odloži med odpadke, kar dvakratno poskrbi za okolje.

Na Dunaju se ljudje od svojih božičnih drevesc večinoma poslovijo kar hitro po praznikih. Mnoga odslužena drevesa pa oddajo na zbirnih mestih po Dunaju. Drevesa naprej romajo v sežigalnico Pfaffenau, kjer jih sežgejo. Z nastalo podnebno nevtralno energijo z elektriko oskrbijo okoli 1.400 gospodinjstev, okoli 2.700 gospodinjstev pa z daljinskim ogrevanjem.

V preteklem letu so ljudje na zbirne točke pripeljali okoli 190.000 dreves, kar znaša približno 835 ton in predstavlja največjo količino zbranih božičnih dreves do sedaj. Magistratski oddelek 48 zbrana drevesa nato preda sežigalnici Pfaffenau v okrožju Simmering, ki sodi med najsodobnejša postrojenja za sežig odpadkov v Evropi. Drevesa tam termično obdelajo. Proizvedena energija je podnebno nevtralna in zadostuje za enomesečno oskrbo 1.400 gospodinjstev z elektriko ter okoli 2.700 gospodinjstev z daljinskim ogrevanjem.

Namenska zbirna mesta bodo odprta od 27. decembra 2021 do 16. januarja 2022, sicer pa lahko meščani božična drevesa vse leto oddajo tudi na dunajskih odlagališčih smeti.

Vir: deloindom.delo.si