home

OKOLJE MARIBOR

Škodljivost zabavne pirotehnike


ponedeljek, 27. 12. 2021 | Okolje

Vsako leto znova skušamo občane bolj ali manj uspešno prepričati o tveganju za zdravje in okolje, ki ga prinaša pirotehnika.

Zakaj razmisliti o nakupu in uporabi pirotehnike?

Vpliv na okolje

Za doseganje različnih efektov in barv se za izdelavo pirotehničnih sredstev uporabljajo številne kemikalije, ki običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, barij, natrij in molibden. Ob eksploziji se te snovi silovito sprostijo v zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in trdnih nanodelcev. Iz ozračja jih spere šele dež, kar ima za posledico dodatno onesnaženje zemlje, vodotokov in podtalnice. Za pirotehničnimi sredstvi ostajajo odpadki po pločnikih, cestiščih, zelenicah in jih povzročitelji običajno ne počistijo.

Vpliv na zdravje ljudi

Ker so delci, ki nastanejo pri eksploziji pirotehničnega sredstva, izjemno majhni, lahko še več tednov lebdijo v zraku in prodirajo v naše telo skozi pljuča in kožo v kri, le-ta pa jih ponese v sleherni organ, kjer povzročajo vnetja in poškodbe celičnih struktur. V času dovoljene uporabe pirotehnike se poveča tudi število nepotrebnih poškodb, raztrganin, opeklin, poškodb sluha, ki so posledica neustreznega in nepravilnega ravnanja, pa tudi nekakovostnih pirotehničnih sredstev. Posledice so lahko zelo boleče in tudi trajne. Vsakršen hrup je lahko moteč, še posebej, če je ta prekomeren in v obliki pokanja. Poleg fizične bolečine lahko pusti tudi psihične posledice (vznemirjenost, strah, nespečnost,..), prav tako je moteča tudi svetloba v obliki bliskanja.

Vpliv na živali

Ne gre zanemariti, kako hrup in bliskanje, ki ju povzroči uporaba pirotehnike, vpliva na domače in prostoživeče živali - ptice izgubijo orientacijo in se zaletavajo, divje živali iščejo varno zavetje, domače živali se strgajo s povodcev in preskočijo ograje,… Tako je v tem času veliko tavajočih živali in masovni sprejem domačih živali v zavetišča.

Preden se odločite za nakup pirotehnike pa razmislite še…

Pirotehnika se proizvaja in uvaža v glavnem iz Kitajske, kjer jo v zelo slabih razmerah izdelujejo otroci. Ali za popestritev prazničnega vzdušja res potrebujem pirotehnična sredstva? Nakup pirotehnike lahko pomeni velik strošek. Morda bi ta denar namenili za dobrodelne namene? Pri uporabi pirotehnike se lahko zgodijo tragične nesreče, včasih z doživljenjskimi posledicami za posameznike. Usoda se lahko poigra tudi z vami!

 

Ob vsem zapisanem apeliramo na vse, da razmislite o uporabi tovrstnih izdelkov, pomislite na svoje zdravje, na bolnike, starejše, male otroke in živali, ki jih onesnaženje, hrup in svetlobni učinki zmotijo pri njihovem vsakodnevnem življenju. Pomislite tudi na naše okolje. Zagotovo so lahko prazniki lepi tudi brez pirotehnike. Preživimo jih zdravi  in v krogu ljudi, ki so nam blizu, povežimo se z naravo, ohranimo čist zrak.