home

OKOLJE MARIBOR

POROČILO IPCC O VPLIVU PODNEBNIH SPREMEMB


četrtek, 12. 08. 2021 | Okolje

Najobsežnejše poročilo delovne skupine Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) doslej razkriva alarmantno stanje in vso resnost podnebnih sprememb, ki smo jim priča v industrijski dobi.

Globalno segrevanje bo v naslednjih desetletjih popolnoma spremenilo življenje na zemlji, posledice segrevanja ozračja pa so zadnje opozorilo odločevalcem po svetu za korenite spremembe pri izpustih.

Grozijo nam ekstremno sušna obdobja, pogosti izbruhi bolezni, požari, poplave in izumiranje živalskih in rastlinskih vrst. Višanje temperature povzroča taljenje permafrosta, ob čemer se iz tal sproščajo ogromne količine metana, močnega toplogrednega plina, ki nadalje povzroča višanje temperature. Na prelomni točki se topi polarni led in zvišuje gladina morja, kar pušča katastrofalne posledice.

Znanstveniki v poročilu ugotavljajo, da temperature naraščajo hitreje kot je bilo pričakovano, 1,5oC zvišanje pa je tista meja, ki nam še omogoča omiliti podnebno krizo. Paket »Fit for 55«, ki predvideva zmanjšanje emisij za 55% je premalo ambiciozen, zato je potrebno odločno ukrepanje na vseh področjih: energetiki, prometu, kmetijstvu gozdarstvu, ravnanju z odpadki, industriji in gospodinjstvih. Brez odlašanja in kompromisov je potrebno udejanjati Pariški sporazum!

"Višanje povprečne temperature na 1 ,5 stopinje se ne da ustaviti, a če ne ukrepamo zdaj, se bodo temperature še višale. Pri 1,5 stopinje Celzija posledice niso tako hude kot pri treh ali štirih stopinjah, ko pa res lahko pride do podnebnega kaosa," razlaga ga. Lučka Kajfež Bogataj, strokovnjakinja na področju klimatologije. "Ko govorimo o krivdi človeka, moramo imeti v mislih dva prispevka: fosilno energetiko, ki poganja industrijo in promet, problematična so tudi umetna gnojila za kmetijstvo; drugo pa je raba tal, kamor uvrščamo izsekavanje gozdov, osuševanje mokrišč , ustvarjanje novih kmetijskih površin in urbanizacijo," razpravlja.

S pričujočimi katastrofami po svetu (poplave, ekstremne temperature, številni požari, tornadi,…) nam Zemlja sporoča, da stopamo po poti brez povratka zato bo potrebno SKUPAJ spremeniti navade in način življenja in tako zagotoviti življenje tudi naslednjim generacijam.

Podrobnosti poročila IPCC si lahko ogledate tukaj.