home

OKOLJE MARIBOR

Podnebne spremembe najresnejši svetovni problem


torek, 06. 07. 2021 | Okolje

Evropski državljani in državljanke menijo, da so podnebne spremembe najresnejši problem, s katerim se sooča svet.

Objavljeni podatki raziskave Eurobarometer kažejo, da evropski državljani in državljanke menijo, da so podnebne spremembe najresnejši problem, s katerim se sooča svet.

Več kot devet od desetih vprašanih meni, da so podnebne spremembe resen problem (93 %), skoraj osem od desetih (78 %) pa podnebne spremembe vidi kot zelo resen problem. Na vprašanje, kateri je najresnejši svetovni problem, je več kot četrtina (29 %) izbrala bodisi podnebne spremembe (18 %) bodisi degradacijo narave (7 %) oziroma z onesnaževanjem povezane zdravstvene težave (4 %). 

več: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_3156http://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/podnebne-spremembe/