home

OKOLJE MARIBOR

Knjižica o ekološkem stanju voda


sreda, 09. 06. 2021 | Okolje

Monitoring voda

Knjižica o ekološkem stanju voda je namenjena predstavitvi področja monitoringa voda najširši javnosti s poudarkom na bioloških elementih kakovosti, nastala je v okviru projekta EcoAlps-Water. Objavljena je tukaj.