home

OKOLJE MARIBOR

Hoja je zdrava!


sreda, 07. 04. 2021 | Okolje

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto

Letos 7. april, Svetovni dan zdravja poteka pod geslom Gradimo pravičnejši, bolj zdrav svet. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem poudarja problem neenakosti v zdravju, ki se v času spopadanja z epidemijo COVID-19 še povečuje.

Problem naslavlja tudi program Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki zagovarja zdravstvene koristi hoje in načrtovanje hoji prijaznega okolja. Program hojo obravnava kot univerzalno zdravju koristno telesno dejavnost in obliko mobilnosti, ki je široko dostopna in primerna za vse ne glede na socialni status. Neaktivnost in sedeči način življenja sta po oceni Svetovne zdravstvene organizacija globalni zdravstveni problem in eden vodilnih vzrokov smrti. Redna hitra hoja, lahko pomembno izboljša naše splošno počutje, zmanjšuje pa tudi tveganje za nastanek in blaži potek nekaterih kroničnih nenalezljivih in duševnih bolezni, ki so razširjene tudi v Sloveniji.

Hoja lahko tudi pomembno prispeva k okrevanju po pandemiji. Vpliv pandemije na življenjski slog  v Sloveniji kaže na velik upad telesne dejavnosti in porast teže med odraslimi in otroci (SI-PANDA, NIJZ, 2021, 6 val; SLOfit; Poročilo, September 2020), psihiatri pa opozarjajo tudi na porast težav z duševnim zdravjem pri vseh skupinah, posebno velik je pri mlajših.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto si s podporo Ministrstva za zdravje RS prizadeva to stanje spremeniti skozi tri vrste dejavnosti:  vzorčne primere lokalnih načrtov hodljivosti, širjenje znanja o načrtovanju zdravega bivalnega okolja in podporo organizirani hoji otrok v šolo s Pešbusom in Bicivlakom. V izvajanje programa so vključeni številni lokalni akterji, predstavniki občin, šol, Centrov za krepitev zdravja in Zdravih mest, območne enote NIJZ in drugi, tudi otroci. Program izvaja IPoP – Inštitut za politike prostora v sodelovanju z Društvom za varstvo Alp CIPRA Slovenija in Zavodom Dostop, ki v proces načrtovanja prinaša znanje o univerzalni dostopnosti prostora in zastopa potrebe oseb, ki živijo z različnimi vrstami oviranosti.

Program je del aktivnosti Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek, Slovenija, s katerim želi država z vrsto aktivnosti izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalstva in s tem zmanjšati breme debelosti. Pomemben del ukrepov predstavljajo tudi aktivnosti za izboljšanje pogojev za aktivno mobilnost.

Občine  in šole lahko na spletni strani www.aktivnovsolo.si najdejo primere dobre prakse, ki so lahko v spodbudo in  pomoč pri organizaciji hoje otrok v šolo, analize hodljivosti in oblikovanja in uresničevanja ukrepov za urejanje hoji prijaznega lokalnega okolja.

Več o programu spletni strani aktivnovsolo.si in na facebook.com/aktivnovsolo/.

Več informacij: dr. Maja Simoneti, maja.simoneti@ipop.si, 031 306 772