home

OKOLJE

MALE KURILNE NAPRAVE V MESTNI OBČINI MARIBOR


petek, 05. 03. 2021 | Okolje

Podatki o vrsti in številu kurilnih naprav v naši občini

 

Podatke merjenja kakovosti zunanjega zraka in analiza podatkov črnega ogljika kaže na vsakoletno zviševanje deleža delcev PM10 iz lesne biomase. Z Ministrstva za okolje in prostor, ki vodi centralno evidenco vseh kurilnih naprav v državi (EviDim) smo pridobili podatke o vrsti in številu kurilnih naprav v naši občini. V centralno evidenco na območju Mestne občine Maribor je vpisanih 41.471 kurilnih naprav, v evidenci so razvrščene po namenu, vrsti, moči, letu vgradnje in vrsti goriva.

Analizirali smo naprave po vrsti goriva in ugotovili naslednje:

Vrsta goriva

število

Lahko kurilno olje

11.911

Naravni les vseh oblik

6.818

Peleti - visoki izkoristek

749

Polena -visoki izkoristek

45

Sekanci - visoki izkoristek

8

UNP

683

Zemeljski plin

21.219

Kombinacije

39

SKUPAJ

41.472

 

Razberemo lahko, da je v naši občini več kot polovica (51,2%) vseh kurilnih naprav na zemeljski plin, na drugem mestu je lahko kurilno olje (28,7 %) in na tretjem naravni les vseh oblik (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži), sledijo peleti z visokim izkoristkom, katerega delež pa znaša samo 1,8%.

Zanimivost iz evidence je tudi to, da je vanjo vpisanih kar 969 kurilnih naprav z letom vgradnje pred 1950 (39 na ELKO, 446 na naravni les v vseh oblikah in 484 na zemeljski plin), za katere aktivnost je vprašljiva.

V letu 2020 je bilo zamenjanih skupaj 595 kurilnih naprav, od tega jih je bilo 4 na lahko kurilno olje, 19 na naravni les v vseh oblikah, 8 na pelete z visokim izkoristkom, 3 na UNP in vse preostale (561) na zemeljski plin.

 

Končno lahko ugotavljamo, da je v MOM največ kurilnih naprav na plin, ta trend pa prevladuje tudi na letnem nivoju zamenjav.