home

OKOLJE MARIBOR

SVETOVNI DAN PROSTOŽIVEČIH VRST


sreda, 03. 03. 2021 | Okolje

Gozdovi in preživetje

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Na ta dan je bila leta 1973 v Washingtonu sprejeta Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Konvencija CITES). V Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO), katerega del je tudi Nacionalni program varstva narave (NPVN) so opredeljeni cilji in ukrepi za ohranjanje prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji kot tudi naše zaveze na mednarodni ravni.

Foto: wildlifeday.org

Letošnji svetovni dan je v znamenju teme: »Gozdovi in preživetje: ohranjanje ljudi in planeta«.

Poudarek je na osrednji vlogi gozdov, gozdnih vrst in ekosistemov za preživetje sto milijonov ljudi po vsem svetu, zlasti avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki so zgodovinsko povezane z gozdnatimi in gozdnimi območji. 

V Sloveniji gozdovi pokrivajo skoraj 60 odstotkov celotnega površja. Od tega jih je skoraj polovica vključenih v območja Nature 2000. Gozdovi predstavljajo kar 70 površine območij Natura 2000, zato je učinkovito upravljanje Nature 2000 v gozdnem prostoru izjemnega pomena, tako za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst, kot njihovih habitatov in habitatnih tipov. V gozdovih najdemo 48 vrst (43 živalske vrste in 5 rastlinskih vrst) in 11 habitatnih tipov Nature 2000.

Svetovni dan bo potekal v virtualni obliki, kjer bodo nastopili predstavniki držav članic ZN, organizacij sistema ZN, civilne družbe in zasebni sektorji. Vabljeni k spremljanju spletnega dogodka.

Današnji dan obeležimo tako, da se o gozdovih čim več pogovarjamo, odpravimo na sprehod in ob objavah na omrežjih uporabimo ključnike #ForestPeoplePlanet; #WorldWildlifeDay; # WWD2021. Prijetno praznovanje!

Več na: WWD2021, GOV