home

OKOLJE MARIBOR

HRUP, SMRAD, PRAŠNI DELCI, POŠKODBE… ALI RES POTREBUJEMO PIROTEHNIKO?


ponedeljek, 14. 12. 2020 | Okolje

Premislek o uporabi pirotehnike

O zabavni pirotehniki je bilo že veliko napisanega. Vsako leto znova skušamo občane bolj ali manj uspešno prepričati o tveganju za zdravje, ki je posledica sproščanja strupenih snovi ob eksploziji pirotehničnih sredstev (mehanski delci izdelka, prašni delci, plini,..), pa vendar se še vedno veliko ljudi odloča o nakupu in uporabi teh sredstev.
Za ene bodo torej prihodnji dnevi veseljačenje, praznovanje, za druge pa spet prava nočna mora.
Čeprav je z zakonodajo uporaba pirotehnike dovoljena od 26. decembra do 1. januarja, pa bi bilo kljub temu že po zdravi pameti modro, da se v celoti odpovemo tako petardam, ki »samo« pokajo, kakor tudi ognjemetom, fontanam, raketam in drugim pirotehničnim sredstvom, saj imajo prav vsi škodljiv vpliv na zdravje živih bitij in okolje.

Veliko argumentov, ki govorijo proti uporabi pirotehnike si lahko preberete v članku.