home

OKOLJE MARIBOR

Onesnaženost zraka in drugi izzivi našega okolja


ponedeljek, 14. 12. 2020 | Okolje

Zbornik razširjenih povzetkov referatov seminarja

Zbornik razširjenih povzetkov referatov seminarja nam v uvodnem razmišljanju predstavi dejstva o problematiki onesnaženosti zraka in drugih izzivov našega okolja:

"Segrevanje ozračja se močno povečuje; vrednosti, ki so se nekoč zviševale v obdobju 1000 let, se v zadnjih desetletjih dogajajo v 100 letih; segrevanje torej napreduje 10 x hitreje kot nekoč (npr.: topi se PERMAFROST na ARKTIKI z največjo naglico doslej in v SIBIRIJI, kjer so letos mestoma zabeležili +38 st. C, posledično se bodo lahko kmalu
sprostile ogromne količine toplogrednih plinov; celo v Švici se krušijo gore (tudi Matterhorn), vasi postopno drsijo navzdol v doline."

Zbornik je nastal na pobudo MČ Center (dr. Karmen Teržan Kopecky). Prispevki pa so s področja varovanja zraka, ozelenitve mesta, učinkovitosti javnega prometa, načrtovanju zelenih površin in trajnostne strategije načrtovanja urbane krajine v Mariboru.

Priporočamo ga v branje, na tej povezavi.