home

OKOLJE MARIBOR

E-Zbornik Voda in podnebne spremembe


torek, 10. 11. 2020 | Okolje

Inovativni projektni predlogi dijakov in dijakinj srednjih šol

E-Zbornik z naslovom Voda in podnebne spremembe prinaša mednarodni pogled v možnosti celostnega upravljanja z vodami v  urbanih okoljih. S podnebnimi spremembami pričakujemo več poplav, silovita  neurja in daljša vroča obdobja s tropskimi nočmi, kar bo poslabšalo kvaliteto bivanja v urbanih središčih.

S ciljem, da bi se dovolj zgodaj znali prilagoditi na prihajajoče spremembe, so dijaki in študenti mariborskih šol pripravili inovativne projektne predloge, kaj vse lahko naredimo v Mestni občini Maribor, da bi bile prilagoditve na podnebne spremembe čimbolj uspešne. Poudarek je na zelenih sistemih, na okrepitvi biodiverzitete ter na uporabi ekosistemskih tehnologij in storitev. Projektne ideje so vizualizirane in povezane z možnostmi realizacije v Mestni občini Maribor ter si jih lahko ogledate na dveh povezavah:

                                            - predlogi SGŠG Maribor - Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor; II. Gimnazije Maribor; Višje prometne šole Maribor

                                            - predlogi SGŠG Maribor - Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor