home

OKOLJE MARIBOR

KURILNA SEZONA PRIHAJA Z ZAMUDO


torek, 10. 11. 2020 | Okolje

Kaj lahko sami naredimo za boljši zrak?

vir: splet

Letošnja kurilna sezona se je pomaknila kar daleč proti koledarski zimi. V oktobru smo beležili dokaj visoke temperature zunanjega zraka, ki se nadaljujejo tudi v novembru. Vztrajanje toplega vremena pa zamika tudi kurilno sezono, kar je z vidika kakovosti zraka sicer dobro, je pa, žal, pokazatelj vse večjih podnebnih sprememb v lokalnem okolju.
H kakovosti zunanjega zraka lahko veliko prispevamo občani sami, saj je v zimskih mesecih ta precej slabša, kar je povezano s kurilno sezono in prometom.
Ogrevanje stavb, priprava tople sanitarne vode in hlajenje imajo na kakovost zraka občuten vpliv, zato je zelo pomembna taka izbira energenta, ki najmanj onesnažuje okolje.
Kljub splošnim smernicam o uporabi ustreznega energenta, pa v praksi še zmeraj velik delež odpade na fosilna goriva in kurjenje z lesno biomaso, prav tako nam velikokrat menjavo stare kurilne naprave onemogoča finančno stanje gospodinjstva.
Kaj lahko sami naredimo za boljši zrak, si lahko preberete na tej povezavi!