home

OKOLJE MARIBOR

KAKŠEN ZRAK DIHAMO?


četrtek, 27. 08. 2020 | Okolje

Poročilo o kakovosti zunanjega zraka 2019

Tabela 1: Pregled usklajenosti z zakonodajo v letu 2019, Vir: NLZOH

Kakšen zrak dihamo v Mestni občini Maribor in sosednjih občinah lahko na podlagi rednega spremljanja količine onesnaževal na državnih in mestnih merilnih mestih preberete v Letnem poročilu o kakovosti zunanjega zraka za leto 2019.

Poročilo zajema gibanje onesnaževal po letih, mejne vrednosti in možne vplive na zdravje ljudi.

Hiter pregled po onesnaževalih je razviden iz priložene tabele, natančnejšo opredelitev vrednosti in razlago pa lahko najdete na povezavi tukaj.