home

OKOLJE MARIBOR

Netopirji v mestu! Sobivajmo z njimi.


torek, 25. 08. 2020 | Okolje

Le kako jim uspeva v popolni temi uloviti žuželke?

Fotografije: SDPVN

Ob koncu predavanja so otroci izdelali magnetke v obliki netopirja.

V prostorih ZPM Maribor si te dni lahko ogledate razstavo fotografij Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev z naslovom: »Netopirji v mestu! Sobivajmo z njimi.« Prav tako je na temo netopirjev potekalo zanimivo predavanje »Le kako jim uspeva v popolni temi uloviti žuželke?«, namenjeno otrokom, ki preživljajo še zadnje počitniške dni v dobri družbi sovrstnikov. Dogodek sofinancira Mestna občina Maribor.

Netopirji spadajo v red sesalcev, njihovo telo prekriva dlaka in samica v poletnem času skoti le enega mladiča, ki je prvih nekaj tednov popolnoma odvisen od materinega mleka. Ko so mladiči stari dober mesec se z mamami prvič odpravijo na lov za žuželkami, ki jih lovijo v gozdu, nad travniki, v sadovnjakih in naših vrtovih. Med drugim se ne branijo niti komarjev in pajkov. Nadvse koristne živali, mar ne?

So nočno aktivne živali, zato je njihovo zanimivo življenje našim očem skrito. O netopirjih le malokdo ve, da letajo s prednjimi okončinami oz. prhuti, prostor zaznavajo s pomočjo eholokacije, njihovi iztrebki - gvano – pa so po svetu znani kot izredno kvalitetno gnojilo. Več informacij o netopirjih najdete tukaj.

Pomembno je zavedanje, da so zaradi krčenja njihovega življenjskega prostora, uporabe insekticidov, svetlobnega onesnaženja, pomanjkanja hrane, vznemirjanja in preganjanja iz zatočišč ogroženi.

Za ohranjanje ogrožene skupine sesalcev pri nas je ključno, da se o njih podučimo, z njimi naučimo sobivati in da ohranimo njihov življenjski prostor -  prvi korak je lahko postavitev netopirnice ali posaditev visokodebelnih dreves!