home

OKOLJE MARIBOR

Škodljivosti zabavne pirotehnike


ponedeljek, 30. 12. 2019 | Okolje

Zabavna pirotehnika ima negativni predznak predvsem pri onesnaževanju zraka, povzročanju hrupa, pri svetlobnem onesnaženju in škodljivem vplivu na zdravje za vsa živa bitja.

Medtem, ko se določen del občanov veseli Čarobnega decembra in novoletnega vzdušja, pa se za druge začenja prava nočna mora, saj se v tem času dogaja intenzivno pokanje petard, raket in ognjemetov. Tu gre na prvem mestu za ranljive skupine prebivalstva kot so starejši, kronični bolniki, otroci, nosečnice, ob tem pa trpijo tudi domače in prostoživeče živali.

Za doseganje različnih efektov in barv se za izdelavo pirotehničnih sredstev uporabljajo številne kemikalije, ki običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, barij, natrij in molibden. Ob eksploziji se te snovi silovito sprostijo v zunanji zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in trdnih nanodelcev. Ker so ti delci izjemno majhni, lahko še več tednov lebdijo v zraku in prodirajo v naše telo skozi pljuča in kožo v kri, le-ta pa jih ponese v sleherni organ, kjer povzročajo vnetja in poškodbe celičnih struktur. Iz ozračja jih spere šele dež, kar ima za posledico dodatno onesnaženje zemlje, vodotokov in podtalnice.

Iz navedenih razlogov so ognjemeti, petarde in tudi iskrice krivci za veliko negospodarno onesnaženost ozračja s trdnimi delci ter predstavljajo tveganje za zdravje. So pravi ognjemeti škodljivih snovi, ki ob nepravilni uporabi povzročajo različne fizične poškodbe (opekline, raztrganine,..), stres za ljudi in živali ter nenazadnje tudi nepotrebni strošek, zaradi katerega ne bo praznovanje prav nič lepše.

Preden se odločite za nakup pirotehnike morda premislite še o naslednjih dejstvih:

- Ali za popestritev prazničnega vzdušja res potrebujete pirotehnična sredstva?

- Pirotehnika se proizvaja in uvaža v glavnem iz Kitajske, kjer jo v zelo slabih razmerah izdelujejo otroci.

- Nakup pirotehnike lahko pomeni, da boste globoko segli v denarnico. Morda bi ta denar namenili za dobrodelne namene.

- Ne nazadnje se pri uporabi pirotehnike lahko zgodijo in se zgodijo res tragične nesreče, včasih z doživljenjskimi posledicami za posameznike. Usoda se lahko poigra tudi z vami!

Zato apeliramo na vse občane, da naj razmislijo o uporabi tovrstnih izdelkov, pomislijo na svoje zdravje, na bolnike, starejše, male otroke in živali, ki jih onesnaženje, hrup in svetlobni učinki zmotijo pri njihovem vsakodnevnem življenju. Želeli bi si, da se ob bližajočih se praznikih občani odpovedo ognjemetom, petardam in drugi pirotehniki, ki je samo kratkotrajna zabava z dolgoročnimi škodljivimi učinki. Zagotovo so lahko prazniki lepi tudi brez tega.

Viri: ·         Spletna stran Ministrstva za okolje in prostor ·         Spletna stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje ·         Arhiv Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave