home

OKOLJE MARIBOR

Novosti za organizatorje javnih prireditev pri vlaganju vlog/obrazcev od 3.1.2023 naprej

Prosimo vse organizatorje javnih prireditev na območju občin, za katere Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor izdaja dovoljenja in potrdila za hrup, da PRI VLAGANJU NOVIH vlog/obrazcev upoštevajo naslednje SPREMEMBE:

  • obrazci/vloge se oddajajo na novi e-naslov to je na info.okolje@maribor.si
  • plačevanje upravnih taks za vloge/obrazce velja, da se takse plačajo na TRR tiste občine, na območju katere bo potekala javna prireditev (podatki o TRR so navedeni na vlogi/obrazcu)

Spremembe veljajo od 3.1.2023 naprej.

Prav tako veljajo nove usmeritve v povezavi z rokom vložitve vlog za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javne prireditve na prostem, ki je v skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05 in 44/22 – ZVO-2) sicer 30 dni pred prireditvijo, vendar smo mnenja, da se lahko uporabnikom na tej točki bolj približamo. Zato  vam sporočamo, da bomo nadaljnje sprejemali vse vloge, ki bodo na naslov organa (po e-pošti ali fizično) prispele najkasneje 7 delovnih dni pred prireditvijo.

Več o tem najdete v Usmeritvah SOUM glede vlaganja vlog – uporaba zvočnih naprav na javnih prireditvah.

Javne prireditve in upravno dovoljenje za uporabo zvočnih naprav

V skladu z Uredbo o uporabi zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l.RS, št. 118/05) je organizator javne prireditve dolžan pridobiti upravno dovoljenje za uporabo zvočnih naprav.

V skladu z navedeno uredbo je organizator javne prireditve dolžan pridobiti upravno dovoljenje za uporabo zvočnih naprav na prostem s podano:

1. Prijavo uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah (za prireditve z nazivno močjo zvočnih naprav največ 1000 W, ki potekajo med 6. in 18. uro in trajajo največ 8 ur), ki jo je potrebno vložiti

 najmanj 7 dni pred prireditvijo ali shodom.

2. Vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (za prireditve z nazivno močjo zvočnikov več kot 1000 W ali  potekajo v večernem oz. nočnem času ali trajajo več kot 8 ur), ki jo je potrebno  vložiti

najmanj 30 dni pred prireditvijo.

 Navodila za lažje izpolnjevanje in razumevanje vlog najdete tukaj.