home

OKOLJE

POROČILO O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV VARSTVA OKOLJA IN OHRANJANJA NARAVE ZA LETO 2020


sreda, 02. 12. 2020 | Okolje

Opis aktivnosti, ki so jih izvedli NVO

vir: splet

Mestna občina Maribor je 7. 2. 2020 objavila Razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja projektov varstva okolja in ohranjanja narave za leto 2020 (JRMOM-VON-2020) v skupni predvideni vrednosti do 40.000 €.

Na javni razpis se je prijavilo 21 nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO), po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev se jih je v izbor uvrstilo vseh 20. Pri nadaljnji obravnavi (pregled vsebine prijav) so bile 10 prijaviteljem izdane negativne odločbe.

Vsi projekti so morali biti zaključeni najkasneje do 30. 10. 2020 oziroma 23. 11. 2020 za tiste organizacije, ki bi izvajale dogodke ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov.

V nadaljevanju podajamo končna poročila, NVO:

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

- Društvo Aktiviraj se

- Društvo urbani eko vrt

- Društvo študentov naravoslovja

- Ekološko kulturno društvo za boljši svet

- Inštitut za promocijo varstva okolja - Voda

- Inštitut za promocijo varstva okolja - Zemlja

- Društvo Mariborska kolesarska mreža

- Planinsko društvo Maribor Matica

- Potapljaško društvo Maribor

- Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

- Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo