home

OKOLJE

Po Mariborskem otoku


torek, 03. 08. 2021 | Okolje

Spoznajte posebnosti Mariborskega otoka z dr. Ano Vovk Korže

Mariborski otok je naravni otok na reki Dravi, največji rečni otok v Sloveniji in edini otok, ki ni tipično prodnat. Narava Mariborskega otoka je varovana po lokalnem in številnih državnih predpisih (naravni spomenik, naravna vrednota državnega pomena, območje Natura2000, ekološko pomembno območje), kopališče na otoku pa je bilo razglašeno za kulturni spomenik.

Več o Otoku lahko pogledate v prispevku RTV SLO in na naši spletni strani.

 

Vir: rtvslo.si