home

OKOLJE

Naravoslovna pot Mariborski otok

Mariborski otok je naravni otok na reki Dravi, največji rečni otok v Sloveniji in edini otok, ki ni tipično prodnat. Narava Mariborskega otoka je varovana po lokalnem in številnih državnih predpisih (naravni spomenik, naravna vrednota državnega pomena, območje Natura2000, ekološko pomembno območje), kopališče na otoku pa je bilo razglašeno za kulturni spomenik.

Seznam rastlin, ki so jih našli na otoku, obsega več kot 330 vrst in predstavlja več kot 10 % vseh slovenskih rastlinskih vrst. Med njimi so tudi nekatere zavarovane vrste. Na otoku se mešata subpanonska in alpska vegetacija. Na otoku je bilo popisanih tudi okoli 70 vrst ptic, od katerih jih približno polovica na otoku tudi gnezdi.

Mariborski otok ima velik pomen za oskrbo s pitno vodo. Na otoku načrpana voda služi za bogatenje podzemne vode na Vrbanskem platoju, ki je najpomembnejši vodni vir, saj s pitno vodo oskrbuje okoli 200.000 prebivalcev SV Slovenije.

Naravoslovna pot je primerna za vse tiste, ki si želijo spoznati posebnosti Mariborskega otoka.