home

OKOLJE

City Network Graz - Maribor

Projekt CITY NETWORK GRAZ - MARIBOR je bil projekt čezmejnega sodelovanja med mestoma Gradec in Maribor. Financiran je bil iz operativnega progama Slovenija – Avstrija 2007-2013.

Namen projekta je bil izboljšanje dosedanjega sodelovanja mestnih uprav Gradca in Maribora, omogočiti pristop nepretrganega sodelovanja med mestoma s prenosom dobrih praks, predvsem na področju okolja in mobilnosti, zelenih površin, gospodarstva in razvoja mest ter urejanja prostora. Z institucionalnimi izmenjavami ter izobraževanji in usposabljanji zaposlenih v obeh mestnih upravah, smo želeli izboljšati komunikacijo in sodelovanje med mestnima upravama.

S čezmejnim sodelovanjem med Mariborom in Gradcem smo želeli omogočiti skupen razvoj obeh mest in okoliških regij. Z aktivnostmi projekta v treh zaokroženih stebrih smo želeli priti do skupnih rešitev problemov in učinkovitejšega čezmejnega sodelovanja ter okrepljenega in trajnega sodelovanja mestnih uprav, lokalnih ter regionalnih ustanov in organizacij.

Vrednost projekta je znašal 2.144.903,71 €. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2009, zaključilo pa konec leta 2013.

PARTNERJI V PROJEKTU:

  • Mestna občina Maribor

  • Stadt Graz

  • Regionalmanagement Graz und Graz - Umgebung

Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih - Ekoprofit

Mestna občina Maribor je v letu 2011 v okviru projekta City Network Graz – Maribor pričela z izvedbo projekta Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih, ki ga je razvila občina Gradec kot projekt »Ekoprofit«.