home

OKOLJE

Evropski teden mobilnosti (ETM)

Cilj kampanje Evropskega tedna mobilnosti je spodbujanje evropskih mestnih administracij, da začnejo s izvajanjem trajnostnih ukrepov na področju aktivne mobilnosti ter da spodbudijo prebivalce, da začnejo razmišljati o novih možnostih potovanj, ki predstavljajo alternativo vožnjam z osebnim vozilom. Evropski teden mobilnosti je odlična priložnost predstavljanja trajnostnih načinov potovanj kakor tudi izzivov s katerimi se mesta soočajo na področju spreminjanja vedenjskih vzorcev prebivalcev. Pripomore k ustvarjanju napredka pri vzpostavljanju novih trajnostnih strategij za Evropo in s tem tudi k varovanju okolja.

 Evropski teden mobilnosti že od leta 2002 vpliva na vprašanja mobilnosti in mestnega urbanega prevoza, kakor tudi na izboljšanje zdravja in kakovosti življenja v mestih. Kampanja prebivalcem daje možnosti, da sami raziščejo kakšna je dejanska vloga mestnih ulic in da najdejo konkretne rešitve, s katerimi bo možno odpraviti oziroma omejiti glavne mestne težave, kot so onesnaženost zraka ipd. Lokalne mestne oblasti omenjeni teden izkoristijo, da preizkusijo nove trajnostne ukrepe na področju mobilnosti in da prejmejo koristne povratne informacije s strani prebivalcev. Ključnega pomena je, da se tednu pridružijo tudi lokalne interesne skupine, da poizkusijo skupaj najti nove inovativne rešitve kako zajeziti uporabo osebnih vozil, kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov in prašnih delcev ter da preizkusijo nove tehnologije in načrtovalske ukrepe. (vir: CZR)

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021

Mestna občina Maribor se je letos že dvajsetič vpisala na zemljevid slovenskih občin, ki se pridružujejo Evropskemu tednu mobilnosti (ETM) 2021.

V duhu letošnjega slogana »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« bomo skupaj s partnerskimi organizacijami med 16. in 22. septembrom s pestrim naborom aktivnosti spodbujali trajnostno mobilnost in zdrav življenjski slog za vse generacije.

Program je objavljen na naših spletnih straneh, lahko pa spremljate novosti na družbenem omrežju FB v okviru dogodka Evropski teden mobilnosti 2021 v Mariboru ( https://www.facebook.com/events/337684614672922/ ).

Del aktivnost bo sofinanciranih s sredstvi podpornikov projekta: Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor in projekta LIFE IP Care 4 Climate (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integriran projekt sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in s sredstvi partnerjev projekta.

Že sedaj pa vas vabimo, da razmislite o vašem načinu mobilnosti in namesto avtomobila uporabite javni potniški promet, kolo ali pa kar pot pod noge in se na pot odpravite peš.

Z majhnimi koraki lahko skupaj naredimo velike spremembe.

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019

Mestna občina Maribor v mednarodni akciji Evropski teden mobilnosti (ETM) sodeluje že od vsega začetka.

Evropskemu tednu mobilnosti, ki je namenjen zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti, se je v letu 2019 v Sloveniji pridružilo rekordnih 80 občin. Na zaključnem dogodku v Kopru so organizatorji razglasili zmagovalni in najbolj aktivne občine. Za zmagovalki ETM 2019, ki je potekal na temo hoje kot trajnostnega načina mobilnosti, sta bili razglašeni Mestna občina Maribor in Občina Kočevje. Posebna priznanja za aktivne občine so prejele še Mestni občini Novo mesto in Nova Gorica ter občine Medvode, Krško, Brežice in Sevnica.