home

OKOLJE MARIBOR

Uspešno izvedena Mednarodna zaključna konferenca projekta PMinter


petek, 20. 09. 2013 | Okolje

V Mariboru je 18. in 19.9.2013 potekala Mednarodna zaključna konferenca projekta PMinter v organizaciji Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave MOM. Udeležilo se je je več kot sto udeležencev iz petih držav.

Na konferenci so sodelujoči partnerji iz Slovenije in Avstrije predstavili rezultate svojega dela. Kot predavatelji pa so bili povabljeni še strokovnjaki iz drugih evropskih držav, ki se ukvarjajo s področjem varstva zraka. Obravnavane so bile naslednje teme: ·         meritve kakovosti zraka, ·         modeliranje, ·         vpliv kakovosti zraka na zdravje, ·         ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka, ·         primeri dobrih praks. Predstavitve so dostopne na tej povezavi. Konferenca je bila namenjena tako strokovnjakom z omenjenih področij kot predstavnikom lokalnih skupnosti in državnih institucij ter nevladnih organizacij. Na konferenci je potekala tudi javna razgrnitev osnutka načrta za kakovost zraka, ki je dostopen na tej povezavi. Rok za oddajo pripomb je 7.10.2013.