home

OKOLJE MARIBOR

21. MAREC - MEDNARODNI DAN GOZDOV


petek, 19. 03. 2021 | Okolje

"Obnova in nega gozda: pot do okrevanja in dobrega počutja"

Mednarodni dan gozdov 2021

Letošnji Mednarodni dan gozdov poteka pod geslom "Obnova in nega gozda: pot do okrevanja in dobrega počutja".

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in njihova obnova sta ključnega pomena za preživetje ljudi, živali, rastlin, gliv in za blaženje podnebnih sprememb. Gozdove, s katerimi gospodarimo danes, so osnovali in negovali naši starši in stari starši. Naša naloga je, da gozdove obnavljamo in negujemo tako, da bodo tudi naši potomci gospodarili z zdravimi, stabilnimi in donosnimi gozdovi.

Ob mednarodnem dnevu gozdov je zapis pripravil Mag. Jožef Mrakič, vodja območne enote Maribor - Zavoda za gozdove Slovenije, ki med drugim poudarja, da je samostojna Slovenija v lanskem letu kljub nenormalnim razmeram zabeležila največji obseg obnove gozdov. Obnovili smo 1100 ha površin  z okoli 1,2 milijona sadik in 19 drevesnimi vrstami na mestih, kjer so ujme zadnjih let uničile gozdne sestoje.

Slovenija je znova med finalisti za nagrado za navdihujoče projekte podeželja 2021. Eden od 20 finalistov za navdihujoče projekte podeželja (Rural inspiration Awards) v letu 2021, je tudi projekt »Obnova gozdov po ujmah« v Sloveniji.

Zavod za gozdove Slovenije je v minulem letu izbiral najbolj skrbne lastnike gozdov. Med 14 prejemniki, ki so bili izbrani zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom in strokovne izvedbe del, je tudi mariborčan Joško Koren, ZGS OE Maribor.  

Ob mednarodnem dnevu gozdov nas nagovarja dr. Jože Podgoršek, Minister MKGP, ki poudarja, da so le gozdovi v dobri kondiciji sposobni trajno prispevati h gospodarskemu razvoju družbe, še posebej podeželja.

S trajnostnim upravljanjem in obnovo gozdov lahko pomagamo ohraniti biotsko raznovrstnost planeta in se borimo proti podnebnim spremembam, hkrati pa spodbujamo gospodarsko dejavnost, ki ustvarja delovna mesta in izboljšuje življenje. Pri načrtovanju in odločitvah v zvezi s tem so nam lahko v veliko pomoč tudi uradni statistični podatki, ki so jih ob mednarodnem dnevu gozdov pripravili na SURSu. 

Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj. Poznate gozdni bonton?Pri tem poudarjamo, da je v Sloveniji vožnja z vozili na motorni pogon in kolesi v naravi prepovedana na območju celotne države. 

Več o mednarodnem dnevu gozdov:

- Zavod za gozdove Slovenije

- Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)