home

OKOLJE MARIBOR

Svetovni dan varčevanja z energijo


sobota, 06. 03. 2021 | Okolje

Racionalna raba energije v dobro vseh nas

Aktualni podatki kažejo, da je raba električne energije v gospodinjstvih 3.419 GWh. Vizija Dolgoročne podnebne strategije Slovenije, ki je v postopku sprejemanja, predvideva, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in bo tako pomembno prispevala k zmanjšanju emisij, da bo učinkovito ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva. S tem bo doseženih veliko sočasnih pozitivnih učinkov, med drugimi zmanjšanje vpliva na okolje in energetske uvozne odvisnosti, obvladovanje stroškov in s tem energetske revščine ter dvig konkurenčnosti podjetij. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti, lokalno pridelani zdravi hrani.

Slovenija lahko s trajnostnimi praksami (krožno gospodarstvo, digitalizacija, trajnostna potrošnja, načrtovanje, trajnostne prakse na področju prometa in drugo) obvladuje potrebe po energetskih storitvah: osvetljenosti, ogrevanju, hlajenju, transportu/dostopnosti, delovanju informacijskih in komunikacijskih naprav, mehanskem delu idr. Energetske storitve bo, kot to predvideva predlog strategije, zagotavljala ob čim manjši rabi energije na učinkovit in trajnosten način. Sočasno bo spodbujala učinkovito rabo energije in materialov, saj strategije za dvig snovne učinkovitosti prispevajo k zmanjšanju rabe energije vsaj toliko kot ukrepi energetske učinkovitosti.

Besedilo povzeto s te povezave.