home

OKOLJE MARIBOR

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV


ponedeljek, 23. 11. 2020 | Okolje

Nevidni odpadki

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) bo v letošnjem letu potekal od 21. do 29. novembra 2020. Tematski fokus letošnjega leta so nevidni odpadki kot odpadki, ki nastajajo v proizvodnem postopku izdelkov. Namen je opozoriti na ogromne količine odpadkov, ki se skrivajo za proizvodnjo tudi najmanjših izdelkov (npr. v proizvodnji 200 g težkega telefona nastane 86 kg odpadkov) in na dejanski vpliv teh izdelkov na okolje ter preprečevati nastajanje teh odpadkov s podaljševanjem življenjske dobe izdelkov, ponovno uporabo ter souporabo izdelkov namesto nakupa novih izdelkov. Več informacij o letošnji akciji je na voljo na povezavi: https://ewwr.eu/thematic-focus/2020-invisible-waste/.