home

OKOLJE MARIBOR

Ali poznate prosto živeče živalske vrste, ki so v Sloveniji ogrožene?


torek, 06. 10. 2020 | Okolje

Svetovni dan varstva živali

Vir: splet

Ob svetovnem dnevu živali je potrebno pomisliti na vse prostoživeče živalske vrste, ki so ogrožene, saj se številčnost zmanjšuje ali se zmanjšuje njihovo območje razširjenosti.

Na državni ravni je zavarovanih nad 389 živalskih vrst, 34 redov in 17 rodov. Zavarovane so predvsem tiste vrste, ki so neposredno ogrožene zaradi uničevanja osebkov, medtem ko je v strokovnih predlogih rdečih seznamov ogroženih živalskih vrst navedenih bistveno več vrst (okoli 2000 taksonov) živali.

Najpogostejši razlog za ogroženost vrst je poškodovanje ali uničenje življenjskega prostora, zato so varstveni ukrepi za njegovo ohranjanje bistveni tudi za ohranjanje vrst. Ogrožene prostoživeče živalske vrste so zavarovane na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate zavarovane prosto živeče živalske vrste v Sloveniji: file:///C:/Users/TDREVE~1/AppData/Local/Temp/2019-01-2803-2004-01-2216-npb10-p1.pdf