home

OKOLJE

Predstavitev projekta Eko City Maribor

Na prireditvah z velikim številom udeležencev nastajajo ogromne količine odpadkov, ki so v največji meri posledica točenja pijač v embalažo za enkratno uporabo ali prodaje pijač v plastenkah. Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Mestne občine Maribor je v sodelovanju z Zavod za turizem v okviru projekta Eko City Maribor in iniciative Smart City Maribor pričel z novo strategijo izvajanja javnih prireditev - v Mariboru bodo obiskovalci prireditev uporabljali povratne kozarce. Glede na primere dobre prakse iz tujine se z uporabo povratne embalaže količine nastalih odpadkov zmanjšajo za 90 %, prav tako so nižji stroški čiščenja površin po končani prireditvi.

Povratni kozarci so narejeni iz okolju prijaznega materiala polipropilena, primernega za shranjevanje živil, ki je razgradljiv in se po končani uporabi ne zavrže kot odpadek, ampak se ga reciklira. Kozarci so izredno vzdržljivi, lahki za prenašanje in delujejo kot izolatorji; ohranijo pijačo hladno ali toplo. K temu gre dodati, da povratni kozarec predstavlja še spominek mesta Maribor, saj so na njem predstavljene fotografije nekaterih pomembnejših znamenitosti in športnih aktivnosti.

Na javnih prireditvah bodo obiskovalci pri gostincih za kavcijo 1 € prejeli v uporabo kozarec velikosti 0,3 l ali 0,5 l, odvisno od pijače, ki jo bodo naročili. Ob ponovnem naročilu pijače bodo kozarec samo zamenjali. V primeru, da želi obiskovalec kozarec obdržati, se mu kavcija ne vrne. Povratna embalaža se uporablja na vseh javnih prireditvah, ki jih organizira Mestna občina Mariboru, organizatorji drugih prireditev pa le-te lahko najamejo.

Organizatorji prireditev poskrbite, da prizorišča po odhodu obiskovalcev ne bodo smetišča, ampak bodo ohranila svoj prvotni videz, ki dokazuje dvig kulturnega nivoja štajerske prestolnice.

Obarvaj svoj dan!