home

OKOLJE

Evropski teden mobilnosti (ETM)

 

Cilj kampanje Evropskega tedna mobilnosti je spodbujanje evropskih mestnih administracij, da začnejo s izvajanjem trajnostnih ukrepov na področju aktivne mobilnosti ter da spodbudijo prebivalce, da začnejo razmišljati o novih možnostih potovanj, ki predstavljajo alternativo vožnjam z osebnim vozilom. Evropski teden mobilnosti je odlična priložnost predstavljanja trajnostnih načinov potovanj kakor tudi izzivov s katerimi se mesta soočajo na področju spreminjanja vedenjskih vzorcev prebivalcev. Pripomore k ustvarjanju napredka pri vzpostavljanju novih trajnostnih strategij za Evropo in s tem tudi k varovanju okolja.

 Evropski teden mobilnosti že od leta 2002 vpliva na vprašanja mobilnosti in mestnega urbanega prevoza, kakor tudi na izboljšanje zdravja in kakovosti življenja v mestih. Kampanja prebivalcem daje možnosti, da sami raziščejo kakšna je dejanska vloga mestnih ulic in da najdejo konkretne rešitve, s katerimi bo možno odpraviti oziroma omejiti glavne mestne težave, kot so onesnaženost zraka ipd. Lokalne mestne oblasti omenjeni teden izkoristijo, da preizkusijo nove trajnostne ukrepe na področju mobilnosti in da prejmejo koristne povratne informacije s strani prebivalcev. Ključnega pomena je, da se tednu pridružijo tudi lokalne interesne skupine, da poizkusijo skupaj najti nove inovativne rešitve kako zajeziti uporabo osebnih vozil, kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov in prašnih delcev ter da preizkusijo nove tehnologije in načrtovalske ukrepe. (vir: CZR)

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2020

„Promet s čim manj emisijami za vse" s sloganom "Izberi čistejši način prevoza".

Program dogodkov je objavljen na suadni spletni strani Mestne občine Maribor.

Aktivnosti povezane z ETM 2020 si lahko preberete tukaj.

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019

Mestna občina Maribor v mednarodni akciji Evropski teden mobilnosti (ETM) sodeluje že od vsega začetka.

Evropskemu tednu mobilnosti, ki je namenjen zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti, se je v letu 2019 v Sloveniji pridružilo rekordnih 80 občin. Na zaključnem dogodku v Kopru so organizatorji razglasili zmagovalni in najbolj aktivne občine. Za zmagovalki ETM 2019, ki je potekal na temo hoje kot trajnostnega načina mobilnosti, sta bili razglašeni Mestna občina Maribor in Občina Kočevje. Posebna priznanja za aktivne občine so prejele še Mestni občini Novo mesto in Nova Gorica ter občine Medvode, Krško, Brežice in Sevnica.  

V Mestni občini Maribor so otroci med trajanjem ETM izdelali seznam problematičnih točk v prometu in predloge za njihovo odpravo, otroke pa smo spodbujali tudi k aktivnemu prihodu v šolo. Po izložbah v mestnem jedru smo organizirali razstavo plakatov Mesta pešcem, izvedli smo različne aktivnosti za gibalno ovirane v prometu in med drugim pripravili tudi kolesarski zajtrk z glasbeno spremljavo za vse tiste, ki so prišli na delo s kolesom.