home

OKOLJE

Okoljski dnevi

Okoljski dnevi so priložnost, da se javnost seznani s tematiko, ki je vezana na tisti dan. Objavljamo seznam vseh dni v letu, ki so povezani z varstvom okolja in ohranjanjem narave.

 

 

2. februar

Svetovni dan mokrišč

3. marec

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

5. marec

Svetovni dan varčevanja z energijo

21. marec

Mednarodni dan gozdov

22. marec

Svetovni dan voda

23. marec

Svetovni dan meteorologije

zadnja sobota v marcu

Ura za Zemljo

22. april

Svetovni dan Zemlje

27. april

Dan dreves

maj - julijDrava festival
drugi vikend v majuSvetovni dan ptic selivk

15. maj

Svetovni dan podnebnih sprememb

20. maj

Svetovni dan čebel

21. maj

Evropski dan Nature 2000

22. maj

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

24. maj

Evropski dan parkov

28. maj

Svetovni dan sonca

zadnji teden v maju

Teden kemijske varnosti

zadnji teden v maju

Teden gozdov

1. junij

Dan reke Save

5. junij

Svetovni dan okolja

8. junij

Svetovni dan oceanov

17. junij

Svetovni dan boja proti širjenju puščav in degradaciji tal

zadnja nedelja v juliju

Mednarodni dan barij

31. julij

Svetovni dan naravovarstvenih nadzornikov

druga sobota v avgustu

Ogenj v Alpah

prvi vikend v septembru

Evropska noč netopirjev

16. september

Mednarodni dan zaščite ozonske plasti

16.-22. september

Evropski teden mobilnosti

16. september

Mednarodni dan zaščite ozonskega plašča

22. september

Evropski dan brez avtomobila

25. september

Dan sredozemske obale

4. oktober

Svetovni dan varstva živali

prvi vikend v oktobru

Evropski dan opazovanja ptic

prvi ponedeljek v oktobru

Svetovni dan habitatov

15. oktober

Dan reke Soče

16. oktober

Svetovni dan hrane

november

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

5. december

Svetovni dan tal

11. december

Mednarodni dan gora

18. december

Dan naravoslovcev