home

OKOLJE

Okoljski dnevi

Okoljski dnevi so priložnost, da se javnost seznani s tematiko, ki je vezana na tisti dan. Objavljamo seznam vseh dni v letu, ki so povezani z varstvom okolja in ohranjanjem narave.

 

 

2. februar

Svetovni dan mokrišč

3. marec

Svetovni dan prostoživečih vrst

6. marec

Svetovni dan varčevanja z energijo

21. marec

Mednarodni dan gozdov

22. marec

Svetovni dan voda

23. marec

Svetovni meteorološki dan

marec

Earth hour

7. april

Svetovni dan zdravja

22. april

Svetovni dan Zemlje

27. april

Dan dreves

1.-19. maj

Evropski sončni dnevi

3. maj

Svetovni dan ptic selivk

maj - julijDrava festival

15. maj

Svetovni dan podnebnih sprememb

20. maj

Svetovni dan čebel

21. majEvropski dan Nature 2000

22. maj

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

24. maj

Evropski dan parkov

28. maj

Svetovni dan sonca

31. maj

Svetovni dan športa

zadnji teden v majuTeden kemijske varnosti
zadnji teden v majuTeden gozdov

1. junij

Dan reke Save

5. junij

Svetovni dan okolja

8. junij

Svetovni dan oceanov

17. junij

Svetovni dan boja proti širjenju puščav

29. junij

Dan reke Donave

junijSvetovni dan čistega zraka

zadnja nedelja v juliju

Mednarodni dan barij

18. avgust

Ogenj v Alpah

prvi vikend v septembru

Evropska noč netopirjev

16.-22. september

Evropski teden mobilnosti

16. september

Mednarodni dan zaščite ozonskega plašča

22. september

Evropski dan brez avtomobila

25. septemberDan sredozemske obale

27. september

Svetovni dan turizma

4. oktober

Svetovni dan varstva živali

prvi vikend v oktobru

Evropski dan opazovanja ptic

prvi ponedeljek v oktobru

Svetovni dan habitatov

15. oktober

Svetovni dan hoje

15. oktoberDan reke Soče

31. oktober

Dan varčevanja

november

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

5. decemberSvetovni dan tal

11. december

Mednarodni dan gora

18. december

Dan naravoslovcev