home

OKOLJE

16. - 24. november 2019 - Evropski teden zmanjševanja odpadkov


ponedeljek, 18. 11. 2019 | Okolje

V soboto se je začel Evropski teden zmanjševanja odpadkov. V Sloveniji v središče postavjamo ponovno uporabo, s poudarkom na kosovnih odpadkih, odpadnemu tekstilu in odpadnih oblačilih ter odpadni embalaži.

Slovenija v pobudi sodeluje od leta 2010, od leta 2014 pa je koordinatorstvo prevzela Zbornica komunalnega gospodarstva, ki ga v zadnjih letih vodi v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor. "S skupnimi močmi smo uspeli doseči, da je postal Evropski teden zmanjševanja odpadkov največja ozaveščevalna akcija tudi v Sloveniji, kar dokazuje vse večje število sodelujočih in rekordno število prijav, ki jih je v zadnjih dveh letih več kot sto deset." je dejal Iztok Rozman iz Zbornice komunalnega gospodarstva.

 

Letos večja pozornost na ponovni uporabi

Preprečevanje nastajanja odpadkov je najbolj zaželeno vedenje pri ravnanju z odpadki -  najboljši odpadek je namreč tisti, ki ga ni. Obstajajo številni načini, kako lahko proizvedemo manj odpadkov, eden izmed bolj učinkovitih je ponovna uporaba. V sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je zato v Sloveniji v središču ravno ponovna uporaba, s poudarkom na treh vrstah odpadkov: kosovni odpadki, odpadni tekstil in odpadna oblačila ter odpadna embalaža. V centrih ponovne uporabe iz starih izdelkov, pohištva in oblek pripravijo vsako leto 250 ton uporabnih kosov za nadaljnjo uporabo. Pri tem so pozorni na to, da pri popravilih ali izdelavi novih izdelkov ne uporabljajo novih materialov ali virov in da česar ne morejo uporabiti, reciklirajo ali usmerijo k različnim odjemalcem. Marinka Vovk, ustanoviteljica centrov ponovne uporabe, pravi, da smo v Evropi primer dobre prakse, ključna težava pa je, da je trg majhen in da primanjkuje sistemske podpore te dejavnosti.

(Vir: www.gov.si)