home

OKOLJE

Akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst


torek, 01. 10. 2019 | Okolje

1. oktobra 2019 je potekala akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst na širšem območju mariborskega Mestnega parka.

Skupaj s predstavniki Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, Zavoda za gozdove, OE Maribor in Zavoda za varstvo narave, OE Maribor ter dijaki in mentorjem z Lesarske šole Maribor je 17 oseb odstranjevalo pavlovnijo in veliki pajesen. Dogodek je bil tudi izobraževalne narave.

Opažamo, da imajo tovrstne akcije zagotovo pozitiven učinek, pojavnost tujerodnih vrst se zmanjšuje.

 

Več o akciji lahko preberete v sporočilu za javnost.