home

OKOLJE

Vožnja v naravnem okolju


petek, 27. 09. 2019 | Okolje

Ugotavljamo, da je v letošnjih poletnih mesecih prišlo do ponovnega večjega pojava divjih voženj voznikov štirikolesnikov ali motokrosistov v naravnem okolju, predvsem na Pohorju.

Zgoraj omenjeni vozniki s svojo objestno vožnjo delajo nepopravljivo škodo. Povzročajo povečan hrup, svetlobno onesnaževanje, mehansko obremenitev tal s škodljivimi posledicami oziroma fragmentacijo habitatov rastlinskih in živalskih vrst ter druge vrste motenj v naravnem okolju, ki so vsaka zase ali ena v povezavi z drugo, dejavniki ogrožanja.

Zakon o ohranjanju narave  v 28. b členu jasno določa, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon. Vožnja je dovoljena le po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti.

Inšpekcijski nadzor nad vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave, tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji ter naravovarstveni nadzorniki.  Nadzor nad izvrševanjem določb zakona, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, izvaja poleg že naštetih tudi policija.

 

Na Mestni občini Maribor ostro obsojamo vsako takšno ravnanje, ki na gozdnih poteh ali pa v gozdu, kjer sploh ni poti, povzročajo škodo, strašijo živali, uničujejo podrast, prašijo in nenazadnje predstavljajo tudi veliko grožnjo in nevarnost za naključne sprehajalce.