home

OKOLJE

Odstranimo ambrozijo


ponedeljek, 23. 09. 2019 | Okolje

Vsi lastniki in najemniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, so dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino od začetka rastne dobe in preprečevati njeno ponovno razrast.

www.researchgate.net

Lastnikom in najemnikom odstranitev nalaga Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10).

Odstranitev ambrozije je potrebno opraviti čim prej, da preprečimo cvetenje in sproščanje cvetnega prahu v okolico. Pelinolistna ambrozija lahko začne vznikati v zgodnjih pomladih že konec marca. Cvetenje in sproščanje cvetnega prahu se začne v juliju in traja do konca oktobra. 

 

Rastlina je zelo alergena, zato se je pri odstranjevanju potrebno dobro zaščititi.

 

Več o prepoznavi in ustreznem odstranjevanju najdete v priloženih publikacijah, ki jih je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.