home

OKOLJE

Jesenska akcija brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev


četrtek, 19. 09. 2019 | Okolje

Na pot odhaja Snagina premična zbiralnica nevarnih odpadkov, v katero lahko brezplačno oddate nevarne odpadke, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu.

Z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu s posebnim sistemom varnega ravnanja z odpadki. Nikakor jih ne odvržemo med ostale odpadke. Zbirati jih moramo ločeno po skupinah (npr. barve, zdravila, pesticidi) in jih ne smemo mešati med seboj. Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov je predvsem skrb za zdravje in okolje. Z njihovim nepravilnim odlaganjem lahko povzročimo škodo sebi, drugim in okolju.

Podjetje Snaga tudi letos organiziralo pobiranje nevarnih odpadkov na večih lokacijah po mestu. Podatke kje in kdaj jih lahko oddate, najdete na tej povezavi.