home

OKOLJE

Kurišča in drugi zdravju škodljivi onesnaževalci zraka


sreda, 11. 09. 2019 | Okolje

Približuje se nova kurilna sezona in ker je vsako kurjenje škodljivo za zrak in naše zdravje, bi vas želeli spomniti na nekatere bistvene elemente, ki znatno omilijo posledice kurjenja.

Zadnja leta se gospodinjstva vračajo h kurjenju na lesno biomaso. Čeprav je les naravnega izvora in iz vidika izpustov CO2 nevtralen, pa vendar ni tako neškodljiv, kot izgleda na prvi pogled. Pri  nepravilnem kurjenju se sproščajo zdravju škodljivi prašni delci PM10, PM2,5, PM0,1 in še drugi onesnaževalci (poleg ogljikovega monoksida, hlapnih organskih spojin, dušikovih spojin, težkih kovin,..), ki ogrožajo predvsem dihalne organe in povzročajo srčno žilna obolenja. Zato je nadvse pomemben pravilen način kurjenja.

Za zmanjšanje škodljivih emisij je zelo pomembna ustrezna kurilna naprava, (certifikat o skladnosti), strokovna vgradnja naprave, primerno gorivo, pravilen način kurjenja z dotokom zraka in redno vzdrževanje kurilne naprave.

Pravilen način kurjenja je odvisen predvsem od: pravilne priprave drv (suha drva do 20% vlažnosti, ustrezne velikosti, trikotne oblike), priprave kurišča (odstranitev pepela, čiščenje rešetk, odprtje lopute,..), pravilne podkuritve (drobno nasekana drva za podkuritev, polena, zložena v manjšo skladovnico, na vrhu vžigalni material – lesna volna, vžigalica,..) in dodajanja polen (eno do dve poleni za vzdrževanje toplotne moči).

 

Pokazatelji pravilnega kurjenja so predvsem: vrsta plamena (svetel plamen brez rdečih in temnih odtenkov), slabo viden in svetel dim ob izstopu, svetel pepel brez delcev kuriva, kurišče mora biti brez oblog in dimnik brez katranskih oblog.

 

NE KURIMO: embalaže, obdelanega lesa (barvan, lakiran), ivernih plošč, plastike in kakršnihkoli gospodinjskih odpadkov ter vlažnega lesa!