home

OKOLJE

OBVESTILO


četrtek, 25. 07. 2019 | Okolje

Zaradi okvare je bil moten prikaz podatkov o kakovosti zraka. Napaka je odpravljena.

Obveščamo vas, da je napaka klimatske naprave na merilnem mestu Krekova/Tyrševa odpravljena. Podatki na tem merilnem mestu se bodo ponovno sinhronizirali v najkrajšem možnem času.

Podatki vseh ostalih merilnih mest so ažurni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBVESTILO 25. 7. 2019

Obveščamo vas, da je na merilnem mestu imisijskega merjenja kakovosti zraka "Krekova/Tyrševa" trenutno v okvari klima, zato je izvajalec meritev vse merilnike izklopili. V najkrajšem možnem času bo napaka odpravljena.

Zaradi izklopa merilnikov ne deluje prenos iz vseh merilnikov v glavno bazo. Podatki se zato na naši strani trenutno ne obnavljajo.

Ob odpravi napake bomo objavili obvestilo.

Hvala za razumevanje.