home

OKOLJE

Na Eko skladu prenovljene spodbude za podjetja in občine


sreda, 26. 06. 2019 | Okolje

Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za pravne osebe za naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije ter nadaljuje s spodbudami občinam za naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Več lahko preberete v sporočilu za javnost.