home

OKOLJE

Ocena kakovosti naravnih izvirov v Mestni občini Maribor in občini Ruše 2019


četrtek, 11. 04. 2019 | Okolje

Ob letošnjem Svetovnem dnevu voda so v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano raziskali kakovost naravnih izvirov, ki jih občani pogosto uporabljajo kot vir pitne vode.

Marsikdo je namreč prepričan, da je voda iz naravnih vodnih virov bolj zdrava, saj ne vsebuje ostankov dezinfekcijski sredstev, industrijskega onesnaženja in podobno.

V letu 2019 smo se odločili za vzorčenje in preskušanje treh izvirov, ki jih občani pogosto uporabljajo kot dodaten vir pitne vode. Podatkov o kakovosti vode na teh izvirih do sedaj ni bilo. Izvedli smo mikrobiološka preskušanja, saj smo mikrobiološko onesnaženje prepoznali kot najbolj verjetno. Vzorce smo ocenili v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

Poročilo o raziskavi najdete tukaj.